Public talk at Danish Royal Academy

If you’re in Copenhagen, if you speak Danish, and if you’re not already an expert on networks, I’ve got a public lecture on Complex Networks coming up at the Danish Royal Academy. The abstract is

Der er netværk overalt. Dybt inde i vore celler regulerer generne hinanden som del af et komplekst netværk. Tegner man et billede af, hvilke dyr der spiser hinanden i fødekæden, får man et komplekst netværk. Mennesker forbinder til hinanden via sociale netværk, der udspænder sig henover personlig kontakt, telefonopkald, online sociale netværk, osv. Og på global skala udgør Wikipedia, internettet og vores samlede viden et komplekst netværk. Siden årtusindskiftet er der sket et skred i vores forståelse af disse netværk og et nyt felt, netværksvidenskab, er i færd med at opstå. I foredraget fortæller jeg historien om moderne netværksteori, forklarer nogle af de nye indsigter og slutter af med at binde an til min egen forskning i sociale netværk.

It’s a fancy place and the building itself is worth a visit. If you’re interested, you must sign up to attend, follow this link to sign up.

[Update, sept 30]: Here’s the video (in Danish)

(Looks best in 720p.)

One response to “Public talk at Danish Royal Academy”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: